ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific


Rozwiązania w zakresie magazynowania energii资源 1.png

1. Rozwiązania hybrydowe


Zintegrowana funkcja on-grid i backup

Specjalnie zaprojektowany dla nowo instalowanych systemów1.1 Typowe zastosowanie

Zwiększenie zużycia własnego: W ciągu dnia energia elektryczna z systemu fotowoltaicznego jest wykorzystywana do optymalizacji zużycia własnego. Nadmiar energii ładuje baterie, których energia zasila obciążenia w nocy. Dzięki wykorzystaniu magazynowania zużycie własne może osiągnąć do 95%.
Korzyści z ograniczenia obciążenia szczytowego: Ustawiając czas ładowania i rozładowania, akumulator może być ładowany przy użyciu energii elektrycznej wytwarzanej przy wartościach poza szczytem i rozładowywany w celu zasilania obciążeń w godzinach szczytu (jeśli pozwalają na to przepisy sieci).
Zapewnia podtrzymywanie obciążeń krytycznych: Podłączone do strony backup inwertera, obciążenia, takie jak lodówki, routery, lampy, komputery oraz inne krytyczne urządzenia mogą być zasilane, gdy sieć ulegnie awarii. System może automatycznie przełączyć się do trybu backup w ciągu 10 milisekund.

Okablowanie i praca systemu

Inwertery hybrydowe są rdzeniem systemów magazynowania energii i są zintegrowane z następującymi elementami w jedną jednostkę: trackery MPP, inwerter mocy, funkcja ładowania i rozładowania akumulatorów, komunikacja BMS i funkcja by-pass oraz backup. Hybrydowe portfolio GoodWe idealnie pasuje do wielu scenariuszy mieszkaniowych i komercyjnych.资源 2.png


Tryby pracy

Istnieją trzy podstawowe tryby, które użytkownicy końcowi mogą wybrać z aplikacji PV Master.
Tryb ogólny: W ciągu dnia moc generowana przez system PV jest wykorzystywana w następującej kolejności: Po pierwsze, zasila obciążenia domowe; po drugie, naładowuje baterię, a po trzecie, eksportuje nadwyżkę energii do sieci. W nocy bateria zasila obciążenia. Jeśli zasilanie z baterii nie jest wystarczające, system jest zaprojektowany do automatycznego przełączania się do sieci w celu utrzymywania obciążeń.
Tryb backup: W tym trybie bateria jest używana jako zasilacz zapasowy tylko wtedy, gdy sieć ulegnie awarii i dopóki sieć działa, baterie nie będą używane do zasilania obciążeń. Bateria zostanie naładowywana przez system PV lub z sieci.
Tryb oszczędnościowy: Klient jest w stanie ustawić czas ładowania i rozładowywania akumulatora zgodnie z taryfami szczytowymi i poza szczytowymi sieci oraz nawykami zużycia energii w gospodarstwie domowym.1.2 Wszystko w jednym systemie (seria ESA)资源 3.png

GoodWe z przyjemnością przedstawia serię ESA, hybrydowy system "All-in-One", który ma na celu maksymalne uproszczenie procesu instalacji. Składa się on z następujących elementów: inwerter hybrydowy, bank baterii i wstępnie okablowany system, umieszczony wewnątrz nowoczesnej szafy; obejmuje on również urządzenia połączeniowe i przygotowany wpust kablowy. Szacuje się, że system ten zmniejsza koszty instalacji nawet o 60%!


Funkcje

Wstępnie zainstalowane urządzenia: wbudowany przełącznik DC, wyłącznik prądu przemiennego (on-grid/backup), wyłącznik baterii, płyta rozdzielcza, zacisk uziemienia i jednostka komunikacyjna.
Porzednio okablowana konstrukcja: Inteligentny licznik, bateria i wyłącznik prądu przemiennego są wstępnie okablowane i wstępnie podłączone fabrycznie, a w momencie, gdy zestaw dociera do użytkownika końcowego, jest gotowy do wdrożenia i zainstalowania.
Przygotowany wpust kablowy: Częścią konstrukcji systemu jest wpust kablowy, w którym można umieścić zewnętrzne kable PV i CT do sieci lub obciążenia.
Ponadto system ESA jest również wyposażony w przełącznik obejściowy obciążenia AC, używany do przełączania zasilania z trybu backup do sieci; przełącznik obejściowy wykonuje również ochronę przed szybkim wyłączaniem poprzez podłączenie dodatkowego wyłącznika zewnętrznego z płytą rozdzielacza.Portfolio hybrydowe GoodWe


资源 3.png资源 1.png

2. Rozwiązanie modernizacyjne sprzężone z AC


Zintegrowana funkcja on-grid i backup

Przekształcanie systemów sieciowych w systemy hybrydowe2.1 Typowe zastosowanie

Zwiększenie zużycia własnego: W ciągu dnia energia elektryczna z systemu PV jest wykorzystywana do własnego zużycia. Nadwyżka służy do ładowania baterii, które z kolei mogą zasilać obciążenia w nocy. Wykorzystanie technologii magazynowania energii może doprowadzić do zużycia własnego do 95%.
Zapewnienie Backup do krytycznych obciążeń: Kiedy nastaje awaria sieci, funkcja backup inwertera hybrydowego może podawać moc do krytycznych obciążeń, takich jak lodówka, routery, lampy, komputery oraz inne urządzenia kluczowe. System automatycznie przełącza się w tryb backup w ciągu 10 milisekund.Okablowanie i praca systemu

Inwertery modernizacyjne GOODWE połączone z AC są kształtowane przez następujące kluczowe elementy w jedną zunifikowaną jednostkę: inwerter zasilania, funkcja ładowania i rozładowywania akumulatora, komunikacja BMS oraz funkcja by-pass i backup. Ten rodzaj inwertera został zaprojektowany, aby ułatwić konwersję i modernizację istniejących systemów, związanych z siecią, na hybrydowe. Nadaje się zarówno do systemów jednofazowych, jak i trójfazowych, a także jest kompatybilny z różnymi źródłami energii, w tym z generatorami energii słonecznej i wiatrowej różnych marek zarówno w scenariuszach mieszkalnych, jak i komercyjnych.资源 3.png

Tryby pracy

Podobnie jak w przypadku systemu hybrydowego, domyślne ustawienie w inwerterze modernizacyjnym sprzężonym z AC nadaje priorytet wytwarzania PV do zasilania obciążeń, następnie naładuje baterię i wreszcie eksportuje nadwyżki energii do sieci. W aplikacji PV Master dostępne są również trzy podstawowe tryby pracy. Jedną z głównych różnic w stosunku do nowo zainstalowanego systemu hybrydowego jest to, że PV nie będzie działać w ciągu dnia, jeśli wystąpi przerwa. Dzieje się tak dlatego, że oryginalny inwerter związany z siecią nie działa, gdy sieć ulegnie awarii i tylko bateria zasila obciążenia krytyczne w czasie, gdy trwa awaria.GoodWe Retrofit Family


资源 3.png

资源 1.png

3. Rozszerzone scenariusze pracy


W oparciu o ich kluczowe funkcje i możliwości inwertery magazynowania energii GoodWe mogą być używane w wielu scenariuszach. Poniżej podajemy niektóre z najczęściej używanych.


3.1 Scenariusz równoległy (tylko seria ET)

Nowe trójfazowe rozwiązanie równoległe ET jest szczególnie zaprojektowane w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na systemy magazynowania energii PV o większej pojemności, które są całkowicie odpowiednie do instalacji, takich jak małe komercyjne systemy magazynowania energii. Tego rodzaju rozwiązanie obejmuje integrację po stronie AC wielu inwerterów hybrydowych (maksymalnie 10 jednostek) w jeden ujednolicony system.Okablowanie i praca systemu

Zaleca się stosowanie sterownika SEC1000 (Smart Energy Controller GoodWe) w celu uzyskania płynnego połączenia wszystkich urządzeń podczas pracy w scenariuszu równoległym.资源 3.pngTryby pracy

Wynika to z tej samej zasady scenariusza inwertera równoległego: gdy sieć jest dostępna, system PV, baterie i obciążenia używają energii w systemie zjednoczonym. Natomiast w przypadku awarii równoległy system dzieli się na niezależne jednostki, w których PV i baterie zasilają backup tylko odpowiednich obciążeń.
3.2 Dwufazowe rozwiązanie systemowe

System split-fazowy, który odróżnia się od większości europejskich systemów standardowych, ma zupełnie inny scenariusz zastosowania. Dla takiej sieci, GoodWe zapewnia rozwiązanie inteligentnego miernika z dwoma transformatorami prądu do integracji zarówno 110 V i 220 V obciążeń po stronie sieci (patrz poniżej).资源 3.png

Zastosowanie mają systemy magazynowania energii GoodWe ES, EM i EH.3.3 Rozwiązanie do podłączenia generatora

Aby opracować to rozwiązanie, GoodWe przyjmuje koncepcję "Generator + Solar". Jest to odpowiedź na sytuacje, w których moc generowana przez układ słoneczny może być niewystarczająca, aby zapewnić backup obciążeń, w którym to przypadku generator jest połączony równolegle ze stroną backup za pośrednictwem ATS (Auto Transfer Switch), aby zapewnić awaryjne wsparcie dla obciążeń backup.资源 3.png

Zastosowanie mają serie GoodWe ES, EM, EH i ET do magazynowania energii. 3.4 Rozwiązanie w celu rozszerzenia mocy solarnej

Rozszerzenie mocy solarnej jest cechą, która sprawia, że systemy magazynowania energii słonecznej są bardzo atrakcyjne, ponieważ pomagają zmniejszyć wymagane inwestycje, umożliwiając również dostosowanie się do wyższych wzorców zużycia energii zarówno w systemach jedno- jak i trójfazowych. Ten rodzaj rozwiązania jest odpowiedni dla serii GoodWe ES, EM, EH i ET. Może ono również współpracować z dowolną marką inwerterów solarnych.Okablowanie i praca systemu资源 3.png

Rozwiązanie to integruje funkcje hybrydowe i modernizacyjne w jeden system. Zarówno w systemach sieciowych, jak i w hybrydowych energia słoneczna jest wykorzystywana do dostarczania energii elektrycznej zarówno do obciążeń backup, jak i do ładowania akumulatora przed podaniem mocy do sieci. Przyjmując takie rozwiązanie, system zapewnia bardziej niezawodne źródło zasilania dla obciążeń, zapewniając jednocześnie wystarczające dostawy zielonej energii do ładowania akumulatora.Pobierz specyfikację

Zapisz się do wiadomości
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS