ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia PacificROZWIĄZANIA DOT. LIMITU MOCY资源 1.png

ROZWIĄZANIA DOT. LIMITU MOCY DLA
FALOWNIKÓW SIECIOWYCH资源-1.png

Limit mocy wyjściowej资源 9.png Limit mocy wyjściowej falownika, dot. przewymiarowania urządzeń w ujęciu prądu DC i braku odbiorników w ramach danego połączenia

Wartość procentowa limitu jest identyczna jak w przypadku maks. mocy wyjściowej falownika

Wartość procentową limitu należy ustawić na wyświetlaczu falownika

Nie trzeba stosować dodatkowych urządzeń

资源-1.png

Limit mocy wysyłanej UKŁAD JEDNOFAZOWY资源 9.png Dot. układów jednofazowych z podłączonymi odbiornikami

Wartość procentowa limitu odpowiada energii wysyłanej do sieci

Wartość procentową limitu należy ustawić na wyświetlaczu falownika

Do wykonywania tej funkcji potrzebne jest urządzenie dodatkowe
资源-1.png

Limit mocy wysyłanej UKŁAD TRÓJFAZOWY – tryb Zero Injection

资源-1.png
Dot. układu trójfazowego w trybie zero injection z podłączonymi odbiornikami
W układzie pojedynczego falownika wartość procentową limitu mocy wysyłanej ustawia się na wyświetlaczu falownika
Do wykonywania tej funkcji potrzebne jest urządzenie dodatkowe
W układzie z wieloma falownikami wartość procentową limitu mocy wysyłanej ustawia się w oprogramowaniu ProMate


Limit mocy wysyłanej UKŁAD TRÓJFAZOWY – tryb przesyłania częściowego资源-1.png
Umożliwia ustawienie limitu mocy przekazywanej do sieci w układzie trójfazowym z podłączonymi odbiornikami
W układzie pojedynczego falownika wartość procentową limitu mocy wysyłanej ustawia się na wyświetlaczu falownika
Do wykonywania tej funkcji potrzebne jest urządzenie dodatkowe
W układzie z wieloma falownikami wartość procentową limitu mocy wysyłanej ustawia się w oprogramowaniu ProMate


Limit mocy wysyłanej UKŁAD TRÓJFAZOWY – tryb Zero Injection, na każdej fazie资源-1.png
Dot. układu trójfazowego w trybie zero injection na każdej fazie z podłączonymi odbiornikami
W układzie pojedynczego falownika trójfazowego wartość procentową limitu mocy wysyłanej ustawia się na wyświetlaczu falownika
Do wykonania tej funkcji potrzebne jest urządzenie dodatkowe i specjalne oprogramowanie układowe
W układzie z wieloma falownikami wartość procentową limitu mocy wysyłanej ustawia się w oprogramowaniu ProMate
资源 1.png

JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI LIMITU
MOCY WYSYŁANEJ W RÓŻNYCH
SCENARIUSZACH ZASTOSOWAŃ?


Jak odróżnić falownik z funkcją ARC (Anti Reverse Current, zabezpieczenie przed prądem wstecznym) i bez niej?

Połączenia funkcjonalne dla tej instalacji

1 ARC + DRED / Wyłączanie zdalne
2 Tylko wyłączanie zdalne
3 Brak
4 W falownikach jednofazowych funkcja ARC jest niezgodna z funkcją CCA Tigo. W falownikach trójfazowych z tych funkcji można korzystać jednocześnie.


Pojedynczy falownik NS/DNS z rozwiązaniem ARC资源 8.png

W przypadku modelu CT90 prąd odbiorników nie powinien przekraczać 90 A. To urządzenie jest dostępne tylko w firmie GoodWe.
Model CT90-5 w wykonaniu standardowym zawiera w zestawie 5-metrowy przewód CT. Opcjonalnie można nabyć CT90-30 z 30-metrowym przewodem CT.


Pojedynczy falownik NS/DNS bez rozwiązania ARC资源 8.png

GM1000 jest potrzebny i dostępny tylko w firmie GoodWe. Prąd odbiorników nie powinien przekraczać 120 A.
Złącze GM1000 RJ45 można usunąć i zamienić na przewód RS485 (RS485 A do GM1000, 2 porty, RS485 B do GM1000, 1 port). Po podłączeniu GM1000 monitorowanie przez złącze RS485 będzie niemożliwe. Dostępne są WiFi lub LAN.


Pojedynczy falownik XS/MS z rozwiązaniem ARC资源 8.png

CT90 jest potrzebny i dostępny tylko w firmie GoodWe. Prąd odbiorników nie powinien przekraczać 90A.
CT90-5 z 5-metrowym przewodem CT to wersja standardowa, a CT90-30 z 30-metrowym przewodem CT – opcjonalna. XS / MS bez ARC nie mogą wykonywać funkcji limitu mocy wysyłanej.


Pojedynczy falownik SDT G1/SDT G2 / DT z ARC lub falownik SMT/MT资源 8.png

GM3000 jest potrzebny i dostępny tylko w firmie GoodWe. Prąd odbiorników nie powinien przekraczać 120 A na każdej fazie.
Złącze GM3000 RJ45 można usunąć i zamienić na przewód RS485 (RS485 A do GM3000, 2 porty, RS485 B do GM3000, 1 port).
SDT G2 bez ARC nie mogą wykonywać funkcji limitu mocy wysyłanej.
Ponieważ prąd wyjściowy GW80K-MT i GW80KLBF-MT przekracza wartość 120 A, w przypadku tych dwóch modeli należy zastosować rozwiązanie SEC1000.

资源 8.png


Średnica CT mod. CT90/GM1000/GM3000 wynosi 16 mm
Czas reakcji CT90/GM1000/GM3000 wynosi poniżej 100 ms
Maks. wartość prądu dla CT90 wynosi 90 A. Maks. wartość prądu dla GM1000 i GM3000 wynosi 120 A na każdej fazie. Jeśli całkowity prąd odbiorników lub wyłącznika głównego przekracza 90 A lub 120 A, należy wybrać SEC1000 zamiast CT90/GM1000/GM3000.


Pojedynczy falownik SDT G1/DT bez rozwiązania ARC


资源 8.png

SEC1000 jest potrzebny i dostępny tylko w firmie GoodWe. Współczynnik CT powinien wynosić 250 / 5 A na każdej fazie.
CT można nabyć w firmie GoodWe lub u innych sprzedawców.


SDT G1 / SDT G2 / DT / SMT / MT Rozwiązanie z wieloma falownikami


资源 8.png

资源 9.png SEC1000 jest potrzebny i dostępny tylko w firmie GoodWe. Współczynnik CT XXX / 5 powinien zależeć od rzeczywistych warunków.

CT można nabyć w firmie GoodWe lub u innych sprzedawców.Ustawienie w oprogramowaniu ProMate umożliwiające włączenie funkcji limitu mocy wysyłanej dla wielu falowników


1. Wybierz „EzLogger Pro”
2. Poczekaj, aż system wyświetli komunikat „Connection Succeed”, numer seryjny i wersję
3. Kliknij przycisk „Refresh”, aby sprawdzić nr ser. falownika
4. Instrukcje dot. konfiguracji monitorowania
a. Ustaw parametry układu i współczynnik CT
b. Wybierz „Export Enab”
c. Urządzenie wyświetli informacje o mocy, natężeniu prądu i fazie
资源 9.png
资源 1.png

ROZWIĄZANIE Z FALOWNIKIEM HYBRYDOWYM
DO LIMITU MOCY WYSYŁANEJ


Schemat układu falownika hybrydowego资源 8.png

Tylko falownik hybrydowy ma wbudowanąfunkcję limitu mocy wysyłanej
Niezbędny jest inteligentny miernik GoodWe
Wymaga zmian w ustawieniach zaawansowanych PV Master


Nierównomierny limit mocy wysyłanej na każdej fazie dla serii ET资源 8.png

Tylko falownik ET ma wbudowaną funkcję nierównomiernego limitu mocy wysyłanej
Maks. nierównomierność limitu mocy na każdej fazie wynosi 3,3 KW w przypadku GW10K-ET
Niezbędny jest inteligentny miernik GoodWe
Nierównomierny limit mocy na każdej fazie dot. wyjścia sieciowego oraz wyjścia rezerwowego.
Wymaga zmian w ustawieniach zaawansowanych PV Master
Pobierz specyfikację

Zapisz się do wiadomości
This website uses cookies
Through these cookies we collect information about your visit on our website. Respect for your privacy is central to our policy. Detailed information about our privacy and cookie policy can be found in the enclosed sections. In order to proceed now, we ask your permission that you agree with our conditions. Thanks in advance for your cooperation Privacy and Cookie policy
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS