Ta witryna wykorzystuje pliki cookie

Za pośrednictwem tych plików zbieramy informacje o wizytach użytkowników w naszej witrynie. Poszanowanie prywatności użytkowników jest kluczowym elementem naszej polityki. Szczegółowe informacje na temat naszej polityki prywatności i plików cookie można znaleźć w podanych sekcjach. Aby kontynuować, prosimy o wyrażenie zgody na nasze warunki. Z góry dziękujemy za współpracę. 

faq-1-30.jpg faq-2.jpg

WSPARCIE

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pyt.: Brakuje pewnych akcesoriów.

Odp.: Jeśli podczas instalacji okaże się, że brakuje akcesoriów, sprawdź brakujące części na liście akcesoriów i skontaktuj się z dystrybutorem lub lokalnym centrum techniczno-serwisowym GoodWe.


Pyt.: Nie mogę znaleźć sygnału sieci bezprzewodowej Solar-WiFi falownika GoodWe.

Odp.: Sprawdź:

czy falownik został podłączony do obwodu zasilania DC;

czy prawidłowo zamontowano antenę/moduł Wi-Fi na falowniku;

czy miga żółta dioda LED. Jeśli nie, zmień tryb komunikacji zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi.

Jeśli nadal nie ma sygnału sieci bezprzewodowej, załaduj ponownie sieć Wi-Fi zgodnie z instrukcją obsługi.


Pyt.: Instrukcja obsługi została zgubiona.

Odp.: Przejdź na stronę z plikami do pobrania w oficjalnej witrynie GoodWe, aby pobrać odpowiednią instrukcję obsługi w wersji online. Jeśli nie możesz jej pobrać, skontaktuj się z lokalnym centrum techniczno-serwisowym GoodWe.

Pyt.: Falownik wytwarza mało mocy.

Odp.: Sprawdź:

czy średnica przewodu AC jest odpowiednia;

czy na falowniku są wyświetlane komunikaty o błędach;

czy ustawiono odpowiednią opcję kraju użytkowania falownika;

czy panele fotowoltaiczne są zasłonięte lub zanieczyszczone.


Pyt.: Żółty wskaźnik LED zasilania na falowniku stale miga.

Odp.: Żółty wskaźnik LED zasilania miga, gdy falownik GoodWe z funkcją Wi-Fi nie został skonfigurowany. Wskaźnik powinien świecić w sposób ciągły po pomyślnym skonfigurowaniu sieci Wi-Fi. Gdy żółty wskaźnik LED zasilania miga, oznacza to, że konfiguracja sieci Wi-Fi nie powiodła się. Skonfiguruj ponownie sieć Wi-Fi.


Pyt.: Świecą się czerwone wskaźniki LED

Odp.: Sprawdź komunikat o błędzie wyświetlany na ekranie falownika i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami oraz odpowiedziami w podręczniku użytkownika, aby ustalić odpowiednią metodę rozwiązania problemu. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z dystrybutorem lub lokalnym centrum techniczno-serwisowym GoodWe.


Pyt.: Falownik nie działa lub nic nie jest wyświetlane na ekranie.

Odp.: Sprawdź, czy jest doprowadzane zasilanie DC z paneli fotowoltaicznych oraz czy włączono sam falownik lub zewnętrzny przełącznik DC. W przypadku pierwszej instalacji sprawdź, czy zaciski „+” i „-” obwodu DC nie zostały podłączone odwrotnie.


Pyt.: Czy falownik wymaga uziemienia?

Odp.: Strona AC falownika musi być uziemiona. Po włączeniu falownika zewnętrzny przewód uziemiający musi być stale podłączony.


Pyt.: Falownik wskazuje brak energii z sieci lub utratę połączenia z siecią elektroenergetyczną.

Odp.: Jeśli nie ma napięcia po stronie AC falownika, należy sprawdzić:

czy sieć nie jest wyłączona; 

czy wyłącznik obwodu AC lub inny wyłącznik bezpieczeństwa jest w położeniu wyłączenia.

W przypadku pierwszej instalacji należy sprawdzić, czy przewody AC są dobrze podłączone oraz czy podłączono prawidłowo przewody neutralny, fazowy i ochronny.


Pyt.: Falownik wyświetla komunikat o przekroczeniu limitu napięcia sieci elektroenergetycznej lub błędzie Vac.

Odp.: Falownik wykrył napięcie AC przekraczające bezpieczny zakres w ramach ustawienia kraju. Gdy falownik wyświetla komunikat o błędzie, zmierz multimetrem napięcie AC, aby sprawdzić, czy nie jest za wysokie lub za niskie. Sprawdź rzeczywiste napięcie sieci elektroenergetycznej, aby wybrać odpowiednie ustawienie kraju. W przypadku pierwszej instalacji należy sprawdzić, czy przewody AC są dobrze podłączone oraz czy podłączono prawidłowo przewody neutralny, fazowy i ochronny.


Pyt.: Falownik wyświetla komunikat o przekroczeniu limitu częstotliwości sieci elektroenergetycznej lub błędzie Fac.

Odp.: Falownik wykrył częstotliwość AC przekraczającą bezpieczny zakres w ramach ustawienia kraju. Gdy falownik wyświetla komunikat o błędzie, sprawdź aktualną częstotliwość sieci elektroenergetycznej na ekranie falownika. Sprawdź rzeczywiste napięcie sieci elektroenergetycznej, aby wybrać odpowiednie ustawienie kraju.


Pyt.: Falownik wyświetla komunikat o za wysokim prądzie upływu lub awarii uziemienia I.

Odp.: Falownik wykrył za wysoki prąd upływu. Podłącz ponownie panele fotowoltaiczne jeden po drugim, aby sprawdzić, czy przyczyną awarii był jeden z paneli. Jeśli tak, sprawdź uziemienie danego panelu oraz czy jego przewody nie są uszkodzone.


Pyt.: Falownik wyświetla komunikat o za wysokim prądzie upływu lub awarii uziemienia I.

Odp.: Falownik wykrył za wysoki prąd upływu. Podłącz ponownie panele fotowoltaiczne jeden po drugim, aby sprawdzić, czy przyczyną awarii był jeden z paneli. Jeśli tak, sprawdź uziemienie danego panelu oraz czy jego przewody nie są uszkodzone.


Pyt.: Falownik wyświetla komunikat o za wysokim napięciu paneli fotowoltaicznych lub przepięciu w instalacji PV.

Odp.: Falownik wykrył za wysokie napięcie wejściowe paneli fotowoltaicznych. Używając multimetru, zmierz napięcie paneli, a następnie porównaj wartość z zakresem napięcia wejściowego DC podanym na tabliczce po prawej stronie falownika. Jeśli zmierzone napięcie nie mieści się w zakresie, należy zmniejszyć liczbę paneli fotowoltaicznych.

Pyt.: Jak skonfigurować sieć Wi-Fi?

Odp.: Przejdź na stronę z plikami do pobrania w oficjalnej witrynie GoodWe, aby pobrać najnowszą skróconą instrukcję instalacji Wi-Fi wraz z informacjami o szybkiej konfiguracji w aplikacji. Jeśli nie możesz jej pobrać, skontaktuj się z lokalnym centrum techniczno-serwisowym GoodWe.


Pyt.: Konfiguracja sieci Wi-Fi została zakończona, jednak nie ma żadnych monitorowanych danych.

Odp.: Po skonfigurowaniu sieci Wi-Fi należy zarejestrować elektrownię w witrynie monitoringu GoodWe (www.goodwe-power.com) lub w aplikacji do monitoringu: EzViewer.


Pyt.: Nie mogę zapisać ustawień w aplikacji EzManager.

Odp.: Sprawdź, czy falownik jest połączony z siecią Solar-WiFi (nie mogą być połączone żadne inne urządzenia) lub routerem (w przypadku połączenia sieci Solar-WiFi z routerem) oraz czy na stronie głównej jest wskazywany prawidłowy stan połączenia.

Przed zmianą ustawień w aplikacji EzManager sprawdź, czy falownik ES jest w trybie oczekiwania (w aplikacji) – odłącz sieć/odbiornik/akumulator, pozostawiając podłączoną tylko instalację PV, a następnie uruchamiaj ponownie falownik ES, aż w aplikacji zostanie pokazany tryb oczekiwania.

Jeśli żadna z tych czynności nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z lokalnym centrum techniczno-serwisowym GoodWe.


Pyt.: Informacje o limicie mocy wyjściowej.

Odp.: 1. W aplikacji można ustawić maksymalną moc wyjściową do sieci.

2. W przypadku ustawienia limitu mocy wyjściowej 0 W do sieci wciąż może być przekazywane maks. 100 W mocy.

3. Należy prawidłowo zainstalować aplikację EzMeter.

Pyt.: Falownik ES nie uruchamia się, gdy jest podłączony TYLKO akumulator.

Odp.: Napięcie magazynu energii musi być wyższe niż 48 V. W przeciwnym razie rozruch falownika ES z magazynu energii będzie niemożliwy. Jeśli napięcie magazynu jest prawidłowe i problem nadal występuje, skontaktuj się z dealerem lub lokalnym centrum techniczno-serwisowym GoodWe.


Pyt.: Falownik ES nie uruchamia się, gdy jest podłączona TYLKO instalacja PV.

Odp.: Napięcie instalacji PV musi być wyższe niż 125 V. Jeśli nie wykryto nieprawidłowości i problem nadal występuje, skontaktuj się z dealerem lub lokalnym centrum techniczno-serwisowym GoodWe.


Pyt.: Występują duże wahania mocy podczas ładowania/rozładowywania magazynu energii.

Odp.: Wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź, czy występują wahania mocy pod obciążeniem.

2. Sprawdź, czy występują wahania mocy instalacji PV w portalu GoodWe.

Jeśli nie wykryto nieprawidłowości i problem nadal występuje, skontaktuj się z dealerem lub lokalnym centrum techniczno-serwisowym GoodWe.


Pyt.: Konfiguracja magazynu energii

Odp.: 1. Akumulator litowy musi być podłączony do systemu komunikacji BMS. 2. Napięcie nominalne akumulatora kwasowo-ołowiowego wynosi 48 V, maks. napięcie ładowania: 60 V. 3. Przykładowo przy połączeniu szeregowym 4 akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V 100 Ah pojemność wciąż będzie wynosiła 100 Ah.


Pyt.: Nie można naładować magazynu do 100%

Odp.: Magazyn energii LG przerywa ładowanie po osiągnięciu poziomu naładowania (SOC) 95%.

Uwaga: Ładowanie magazynu energii zostanie również przerwane po osiągnięciu napięcia ładowania ustawionego w aplikacji EzManager


Pyt.: Poziom SOC zmienił się po ponownym uruchomieniu systemu.

Odp.: W przypadku ponownego uruchomienia systemu poziom SOC zależy tylko od napięcia akumulatora. Poziom SOC będzie dokładny po pełnym procesie ładowania i rozładowywania.

NEWSLETTER

Znajdziesz w nim wiadomości branżowe oraz najnowsze informacje dotyczące firmy GoodWe.

GoodWe Technologies Co., Ltd.

GoodWe Technologies Co., Ltd. Deklaracja o ochronie danych

GOODWE Solar Academy

GOODWE Solar Academy — deklaracja o ochronie danych

JOY TO INSTALL

Zapisz się do newslettera GoodWe

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami od GoodWe w Polsce

Jestem...

Instalatorem

Dystrybutorem

Użytkownikiem

Inni

Podaj kod weryfikacyjny:*

Akceptuję politykę prywatności GOODWE

ZAPISZ SIĘ