Ta witryna wykorzystuje pliki cookie

Za pośrednictwem tych plików zbieramy informacje o wizytach użytkowników w naszej witrynie. Poszanowanie prywatności użytkowników jest kluczowym elementem naszej polityki. Szczegółowe informacje na temat naszej polityki prywatności i plików cookie można znaleźć w podanych sekcjach. Aby kontynuować, prosimy o wyrażenie zgody na nasze warunki. Z góry dziękujemy za współpracę. 

Oświadczenie o ochronie danych

GoodWe Technologies Co., Ltd. Deklaracja o ochronie danych

Contact details for data protection officer:

 Name: Sebastian Kraska
 Responsible as of 01.11.2022
 E-mail: skraska@iitr.de
 Phone: 08918917360
 Externally appointed: Yes
 External company: IITR Datenschutz GmbH, Marienplatz 2 80331 Munich, Germany www.iitr.de

1. Zaangażowanie firmy GoodWe w ochronę prywatności

GoodWe szanuje prawo użytkowników do prywatności. Możliwość dokonywania przez użytkowników świadomych wyborów dotyczących wykorzystania ich informacji jest dla nas ważna. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych wyjaśniono politykę firmy GoodWe w zakresie zbierania, wykorzystywania, ujawniania i ochrony danych osobowych. Warunki niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności mają zastosowanie do informacji zebranych od użytkownika, chyba że określono inne warunki jako część oferty specjalnej lub w innej formie bądź umowie przekazanej użytkownikowi.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i korzystających ze świadczonych przez nas usług. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do wszystkich form korzystania z naszych usług, niezależnie od tego, czy korzystanie to jest bezpłatne czy odpłatne. Firma GoodWe informuje poniżej przede wszystkim o rodzaju zbieranych danych i sposobie ich wykorzystywania. Informuje także, że dane (osobowe) są zbierane w naszych witrynach internetowych i przechowywane w formie elektronicznej. Wszystkie dane przechowujemy i przetwarzamy zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Warunki korzystania i ogólne warunki sklepu internetowego oraz oświadczenie firmy GoodWe o ochronie danych można wyświetlić, pobrać lub wydrukować w dowolnym momencie w witrynie http://www.goodwe.com. Oświadczenie o ochronie danych stanowi integralną część warunków korzystania i ogólnych warunków sklepu internetowego. Warunkiem odwiedzenia naszych witryn internetowych i korzystania z naszych usług jest zaakceptowanie niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

2. Definicje

DANE NIEOSOBOWE

Nasze witryny internetowe, jeśli są dostępne, można odwiedzać w dowolnym czasie bez konieczności przekazywania danych osobowych. GoodWe przechowuje następujące dane nieosobowe:

a) Typ i wersja przeglądarki

b) System operacyjny

c) Adres URL strony, z której nastąpiło przekierowanie (określona strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie do naszej witryny po wybraniu łącza)

d) Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp do witryny (adres IP)

e) Godzina i data żądania serwera

f) Urządzenie

2.1.2 Takie dane są analizowane przez GoodWe lub stronę trzecią i wykorzystywane do ulepszania naszych produktów i usług (np. do celów badawczych i analizy danych). Na podstawie takich danych nie można zidentyfikować użytkownika.

2.1.3 GoodWe przechowuje i zapisuje również dane zarejestrowanych użytkowników wyszczególnione w punkcie 2.1.1. Takie dane zgodnie z punktem 2.1.2 są wykorzystywane wyłącznie w formie zanonimizowanej. Na podstawie takich danych nie jest możliwa identyfikacja użytkownika przez strony trzecie działające na nasze zlecenie.

2.1.4 Podczas korzystania z witryn internetowych GoodWe przez zarejestrowanych lub uprawnionych użytkowników firma GoodWe zbiera także dane nieosobowe (zanonimizowane). Są one przechowywane w formie, która uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. GoodWe może zbierać, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać dane nieosobowe w dowolnym celu.

Przykład: GoodWe wykorzystuje zagregowane dane ze wszystkich systemów w danym regionie, aby określić na przykład czas trwania i natężenie światła słonecznego w tym regionie. Region jest na tyle rozległy, że nie można zidentyfikować konkretnej osoby ani jej systemu. GoodWe ma również prawo do przekazywania takich zagregowanych danych stronom trzecim.


DANE OSOBOWE

GoodWe może zidentyfikować użytkownika dopiero po rejestracji. W ramach rejestracji jest wymagane dobrowolne podanie danych osobowych. Nasze witryny internetowe rejestrują i przechowują następujące dane zarejestrowanych użytkowników:

a) Dane użytkownika: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, firma, ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj związkowy, kraj, strefa czasowa, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, data urodzenia, numer klienta, nazwa użytkownika, hasło

b) Dane systemu: nazwa systemu, identyfikator systemu, data/godzina uruchomienia, firma, ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj związkowy, strefa czasowa, długość geograficzna, szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, wydajność systemu, producent, typ modułu, specyfikacja systemu, obraz systemu

c) Dane operatora/klienta: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, firma, ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj związkowy, kraj, strefa czasowa, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, numer klienta, numer identyfikacyjny VAT

d) Dane dotyczące połączenia: dane zgodnie z punktem 2.1.1

2.2.2 GoodWe zbiera dane osobowe w celu świadczenia zamawianych usług, realizacji umów oraz w celach wewnętrznych, takich jak doskonalenie naszych usług i produktów (na potrzeby analizy danych, badań itp.) lub w celu skontaktowania się z użytkownikiem niezależnie od odpowiedniej umowy.

2.2.3 Wszystkie dane osobowe są przechowywane z zachowaniem ścisłej poufności przez GoodWe i nie są udostępniane stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika.

2.2.4 Bez zgody użytkownika GoodWe będzie zbierać, przetwarzać i wykorzystywać jego dane osobowe oraz dane dotyczące użytkowania wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji umowy i korzystania z elektronicznych usług informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich rozliczania.

2.2.5 W drodze wyjątku firma GoodWe jest uprawniona do przekazywania danych stronom trzecim, jeżeli jest do tego zobowiązana przepisami prawa, na przykład gdy organy publiczne wymagają ujawnienia danych.

2.2.6 W drodze wyjątku firma GoodWe jest uprawniona do przekazywania danych osobowych do systemu płatności online, ale tylko w zakresie, w jakim te dane są niezbędne do należytego przetworzenia płatności.

2.2.7 Po zarejestrowaniu nazwa użytkownika będzie widoczna dla pozostałych członków. Ponadto użytkownik może udostępniać/publikować inne informacje o profilu lub systemie, aby były one widoczne dla pozostałych członków. Użytkownik może w swoim profilu dostosowywać ustawienia, aby zmienić zakres publikowanych danych. Użytkownik sam decyduje o tym, które dane i w jakim zakresie są udostępniane/publikowane innym użytkownikom. Szczegółowe informacje są dostępne w witrynach internetowych przy danej funkcji.

2.2.8 Jeśli będziemy wykorzystywać dane do celów wymagających zgody użytkownika zgodnie z przepisami prawa, poprosimy go o wyraźną zgodę. Zgoda użytkownika zostanie udokumentowana zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość i/lub nie wyrazić zgody na wykorzystywanie jego danych w przyszłości do celów reklamowych oraz badania rynku i opinii. Aby cofnąć zgodę lub nie wyrazić zgody na takie wykorzystanie w przyszłości, wystarczy wysłać zwykłą wiadomość do GoodWe. Aby zgłoszenie zostało szybko rozpatrzone, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych poniżej. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami za kontakt z nami.

3. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

W tej witrynie internetowej jest wykorzystywane oprogramowanie do analizy korzystania z niej. Analiza danych dostarcza cenne informacje o wymaganiach użytkowników, co pozwala nam na dalsze doskonalenie naszych produktów i usług.

W tym celu są również wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na komputerze osoby odwiedzającej witrynę internetową i umożliwiające jej rozpoznanie z zachowaniem anonimowości. Pliki cookie można zasadniczo zablokować lub usunąć, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na analizowanie korzystania z naszych witryn w sposób opisany powyżej.

4. GOOGLE ANALYTICS: OCHRONA DANYCH I MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI

Ta witryna internetowa korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Nawet jeśli funkcja anonimizacji adresów IP jest włączona w tej witrynie internetowej, adres IP użytkownika będzie skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP użytkownika będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do analizowania sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla nas jako jej operatora oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.


Przechowywanie plików cookie można wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto użytkownik może zapobiec przesyłaniu danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez niego z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z witryny i ochrony danych można znaleźć na stronach http://www.google.com/analytics/terms/pl.html i http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Kody śledzące Google w tej witrynie wykorzystują funkcję _anonymizeIp(), która powoduje, że adresy IP są przetwarzane tylko w skróconej formie, aby uniemożliwić bezpośrednią identyfikację osobistą.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

W GoodWe dokładamy wszelkich starań, by wypełniać nasze zobowiązania i przykładamy najwyższą wagę do ochrony danych osobowych, takich jak nazwiska, numery telefonów, kody pocztowe, adresy e-mail itp. GoodWe może zbierać, zapisywać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe do celów wewnętrznych związanych z obsługą klienta oraz newsletterami firmowymi lub powiadomieniami, które mogą być interesujące dla użytkownika. Dane nie są przekazywane stronom trzecim w celach komercyjnych bez zgody użytkownika, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej w części „Ujawnianie informacji”.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet jest narażona na luki w zabezpieczeniach i dlatego nie można zagwarantować pełnej ochrony przed dostępem stron trzecich.

Zbieramy dostarczane nam dane osobowe w związku z następującymi działaniami użytkowników:

• Otrzymywanie naszego newslettera

• Rejestracja na platformie monitoringu GoodWe

• Korzystanie z interfejsu administracyjnego platformy monitoringu GoodWe, aby dostarczyć informacje dotyczące systemu fotowoltaicznego i konta

• Kontakt z naszym działem obsługi klienta przez telefon, pocztę e-mail lub czat

Zbierane przez nas dane osobowe są wykorzystywane do przetwarzania zgłoszeń użytkowników, świadczenia wysokiej jakości usług, dostosowywania witryny do preferencji użytkowników oraz informowania ich o konkretnych produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą być dla nich interesujące. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać informacji promocyjnych, może łatwo nas o tym powiadomić. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji promocyjnych, wysyłając do nas wiadomość na adres marketing@goodwe.com.

Ujawnianie informacji

Możemy ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, gdy wymaga tego od nas prawo lub gdy jest to w uzasadnionym stopniu konieczne w celu zapewnienia zgodności z procesem prawnym lub w związku z umową, w odpowiedzi na wszelkie roszczenia lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego firmy GoodWe, jej klientów lub społeczeństwa. Informacje o naszych klientach, w tym dane osobowe, mogą zostać ujawnione, jeśli jest to konieczne do uzasadnionych celów, na przykład w ramach lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy lub przejęcia. Z wyjątkiem okoliczności wymienionych powyżej, gdy zamierzamy przetwarzać dane osobowe użytkownika, co do zasady najpierw prosimy o jego zgodę.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

GoodWe zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie, ale poinformuje Cię, że zmiany zostały wprowadzone, wskazując na dole oświadczenia o ochronie danych datę ostatniej aktualizacji. Zachęcamy do zapoznania się z naszym oświadczeniem o ochronie danych, aby upewnić się, że rozumiesz, w jaki sposób będą wykorzystywane Twoje dane.

NEWSLETTER

Znajdziesz w nim wiadomości branżowe oraz najnowsze informacje dotyczące firmy GoodWe.

GoodWe Technologies Co., Ltd.

GoodWe Technologies Co., Ltd. Deklaracja o ochronie danych

GOODWE Solar Academy

GOODWE Solar Academy — deklaracja o ochronie danych

JOY TO INSTALL

Zapisz się do newslettera GoodWe

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami od GoodWe w Polsce

Jestem...

Instalatorem

Dystrybutorem

Użytkownikiem

Inni

Podaj kod weryfikacyjny:*

Akceptuję politykę prywatności GOODWE

ZAPISZ SIĘ